Pittoreske watermolen uit 17 de eeuw

Molenhuis met watermolen en aansluitende molenaarswoning, gelegen op de Wimp, in de natuurrijke omgeving van kasteel Herlaar. Van oudsher deel uitmakend van het feodale complex van kasteel  van Herlaar met vermelding opklimmend tot 1439. Het betreft een korenmolen links en eertijds ook een olieslagmolen rechts. Molen van het onderslagtype met groot houten rad, meer bepaald de enige molen uit de Antwerpse Kempen met bewaard traditioneel “Kempens” waterwiel, zij het in fragmentarische toestand; het is trouwens ook de enige watermolen waarvan het binnenwerk nog geheel van hout is en nagenoeg volledig uit de 17de eeuw.

Molenhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl onder zadeldak; verankerde lijstgevel met onregelmatige travee-indeling en links heropgebouwd gedeelte (jaren 1980), Karakteristieke speklagen, steigergaten en omlijstingen, deels van natuursteen, deels bepleisterd. Ook gebruik van natuursteen voor de boog van de radruimte, ter overbrugging van de Wimp; erboven geschilderd jaartal 1477. De toegang tot de korenmolen bestaat uit een rechthoekige deur onder geprofileerde, bepleisterde spitsboog, de toegang tot de voormalige olieslagmolen daarentegen is een korfboogdeur met geprofileerde, natuurstenen boog en bepleisterde tudorboog ter bekroning. Links ervan beluikt houten kloosterkozijn. Het molenwerk zelf bestaat uit een spaarvijver, het eigenlijke sluiswerk met natuurstenen stijlen, een houten lossluis bediend door middel van een tand- en heugelsysteem, en een houten maalsluis; vóór de brug van beton is er nog een betonnen sluis met gleuven voor de schotbalken.De bakstenen waterradruimte bood oorspronkelijk plaats aan twee houten raderen waarvan er één verdwenen is, en een tot op heden bewaarde houten loopbrug.Centrale gevelsteen met wapenschild van de familie van Reynegom. (Wikipedia)

 

 

Het kasteel van Herlaer, vroeger ‘Ten Hove’ genaamd, werd gebouwd na de slag van Woeringen (1288), maar mogelijk vinden de grondvesten hun oorsprong al in de 10de eeuw. Dit waterslot is privébezit en niet toegankelijk voor het publiek. De bosrijke omgeving met grote vijvers is echter een paradijs voor de wandelaar. Het kasteel is omgeven door een hofgracht.De buitenste, nagenoeg rechthoekige omgrachting omvat een boogbrug van bak- en natuursteen met ijzeren leuning en een kleine houten ophaalbrug tussen geringde pilasters van bak- en natuursteen. De binnenste omgrachting omvat eveneens een boogbrug van bak- en natuursteen die via een tweede houten ophaalbrug verbonden is met het poortgebouw; deze brug draagt de gekroonde wapenschilden van de familie van Reynegom, bouwheren van het huidige slot, evenals de jaartallen 1669 (?) en 1871, verwijzend naar vroegere herstellingen en/of verbouwingen.De buitenste, nagenoeg rechthoekige omgrachting omvat een boogbrug van bak- en natuursteen met ijzeren leuning en een kleine houten ophaalbrug tussen geringde pilasters van bak- en natuursteen. De binnenste omgrachting omvat eveneens een boogbrug van bak- en natuursteen die via een tweede houten ophaalbrug verbonden is met het poortgebouw; deze brug draagt de gekroonde wapenschilden van de familie van Reynegom, bouwheren van het huidige slot, evenals de jaartallen 1669 (?) en 1871, verwijzend naar vroegere herstellingen en/of verbouwingen.

Advertisements

9 thoughts on “Pittoreske watermolen uit 17 de eeuw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: