Aan de venen lijkt geen einde te komen

Zaterdag heerlijk weer.Heel de dag zon en 20° op de Hoge Venen.Meer is er niet nodig om gelukkig te zijn.

De Hoge Venen zijn ongetwijfeld één van de meest ongrepte stukjes natuur van de Ardennen en de Eifel. Door het strenge klimaat van deze streek, de hevige neerslag, de lange koude winters en een lage gemiddelde temperatuur (6,1°) zijn uiterst zeldzame plantensoorten uit Noord-Europa, de bergstreken en het atlantische gebied hier behouden gebleven.

Het huidige veenlandschap is grotendeels ontstaan onder invloed van de mens.

De enige natuurlijke biotoop

Dit heeft geleid tot een aanzienlijke afname van de veenoppervlakte, voorheen de enige niet beboste zone. Dit kwam doordat het water naar de oppervlakte steeg, wat de vorming van een turflaag bevorderde. Deze kon zelfs een hoogte van enkele meters bereiken. De Hoge venen zijn de enige natuurlijke biotoop die tot vandaag is blijven bestaan. De handhaving ervan vereist aanzienlijke beschermingsmaatregelen.

Om de fauna en flora van de Hoge Venen te behouden, werd een oppervlakte van 4.500 ha beschermd als natuurreservaat (reeds in 1957). Dat reservaat kreeg in 1966 het Europees diploma voor natuurbehoud.(Wikipedia )

dsc01062moeras,turf,grassen,water,bomen,vlakte
dsc01063  een doorkijkje
dsc01068weg tussen bos en venen
dsc01072   wind speelt met gras,vergezicht
dsc01025insecten op bezoek
dsc01032  men kan er eindeloos ver kijken
dsc01047  een laat bloeiend wilgeroosje
dsc01100
knuppelpaadje door het veen
dsc01094  dramatiek in de wolkenpartijen
dsc01097  hier heeft het 3 jaar geleden gebrand maar de natuur herstelde zich

dsc01108  de verkleuring van de bladeren begint voorzichtig
Hoge Venen
zo ver men kijken kan veen

Advertisements

13 thoughts on “Aan de venen lijkt geen einde te komen

  1. I always look with great pleasure your photos are really beautiful. Excuse me if I do not leave comments, but time has become enemy.
    Many congratulations and thanks for the many visits to my blog even if they are absent. You are very kind.
    A big hello, Pat

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: