Wandelen in Hagelands bos

Gelegen in het Hageland,aan de zuidkant vanHauwaart ligt het Tienbunderbos op een ijzerzandsteen heuvel.Het is een heerlijke plek om te wandelen.Ik trof weiden vol wilde bloemen en kruiden aan en een massa’s vlinder .Dagpaouwogen,blauwtjes,grote en kleine koolwitjes,het boswitjes,zandoogjes,dikkopjes,landkaartjes en citroenvlinders.            Vertrekpunt van de wandeling met voldoende parking.
           Insectenhotel voor ingang bos

Citroenvlinder
           Gemengd bos
            Helblauwe lucht,zon maar koude wind
            Landkaartje
           Loofbos met ondergroei
           Koolwitje
           Wilde bloempjes
            Beuken in het bos
            Het bosviooltje
            Een zandoogje neemt een zonnebad
             Boskapelletje omringd door meiklokjes

  Dagpauwoog

     Verschillende soorten bomen aan de rand van bos

Luxemburg een land vol koeien

Ik ben  een paar dagen gaan  kamperen in Luxemburg.Daar viel me op dat koeien er een luxe leven leiden.Ze worden in groene sappige weiden geplaatst en enkel binnen gehaald om te melken .Er lopen gevlekte koeien rond maar de meeste die  ik er tegen kwam waren net chocolade bruine koeien,met lichtbruine kringen rond ogen ,neus en mond.


Ze lijken wel van chocolade


Reclame voor de best gekeurde melk


Een bull met al zijn koeien

Koeien worden binnengehaald voor het melken

Koeien met hun kalveren

Moeder met kind nog even apart van de groep
              Hoog op de weide een speciale plek om hen te kunnen controleren

Hier was ik getuige van het ontsmetten en afspuiten van de koeien voor ze naar de wei gingen

Wandelen door het Trickelbroek in Eindhout

De wandeling start aan de Sint Bavo kapel Het is een beschermd monument uit de 17 de eeuw en een fel bezochte bedevaartsplek tegen de toen dodelijke kinkhoest en gelegen in Trickelhoek.

Trickelbroek is een moeras gebied in de Laakvallei met hooilanden,enkele bossen en originel schuren.Er ligt een natuurlijke waterplas die veel bezoek krijgt van watervogels zoals allerlei soorten eenden en ganzen ,futen,aalschovers en blauwe reigers .Er vlogen al verschillende vlinderszoals citroenvlinders en een dagpauwoog  rond en kikkers en padden kruisten ook mijn  pad.Er bloeiden al enkele bosanemonen en speenkruid.
De zandbijen  kropen uit hun nesten in het zand  want die vinden nu voedsel in de veelvuldig bloeiende katjes.

Aan de rand van de waterplas  een reigerskolonie van een 50 tal paartjes blauwe reigers die in de hoge bomen hun nest bouwen .Een heel mooie wandeling maar niet  te doen zonder laarzen  als ze droge voeten wil houden.

                                                                      Sint Bavo kapel
                                                                                              Oude originele schuur
                                                                         Vuurwantsen de mooiste wantsen die ik ken
                                                                                                de bruine kikker

natuurlijke waterplas                                                                        drie padden die proberen te paren

    bloeiend speenkruid

                                                                                             De Laak
                                                        Blauwe reiger wachtend op een partner
                                                                       De grote Laak langs het trickelbroek                                                                                                  .

 

sneeuwklokjes reservaat

Wie het schoentje past trekke het aan

Klik op de foto’s om te vergroten

Water,water en nog meer water .Wie  problemen wil vermijden denkt na en doet opzoekwerk wil men niet in  de miserie komen.Gaat men wonen in de geburen van scholen,natuurgebieden,stations enz. dreigt heel vaak zijn eigendom jaren nadien  te zien opgekocht te worden voor een peulschil.School wordt groter,na rechttrekken waterlopen  nog meer water en gevaar,mensen worden onteigend voor grotere wegen,uitbreiding natuurgebieden en denk maar aan Doel  en er zullen nog meer dorpen volgen langs havens en Schelde.Drama’s voor mensen.Maar al de eigenaren die door slecht beheer  anderen schatrijk maakten en dan jaren nadien  slachtoffer worden,het is schering en inslag.Ik ben geen slachtoffer van die praktijken hoor maar zie het allemaal gebeuren en stel er me heel wat vragen bij.Ik heb al die percelen officieel zien verkopen met woekerwinsten en met de nodige papieren.Ik ben voor de natuur dat weten jullie maar begrijp ook de mensen wel  die in het ootje genomen werden .Ik heb het al zo vaak gezien dat voor geld de beer danst.Wanbeleid,zal het ooit stoppen?.

 

Love is in the air

Een zilverreiger en blauwe reiger ontmoeten elkaar toevallig langs een waterplas op de Steenbeemden wandeling.Het lijkt dat hij een oogje op haar heeft.Ze vligt in een hoge boom.
Hij vliegt op en vliegt cirkels in de lucht en doet een paar keer een poging voor te landen die lukt.
Hij blijft naar haar staren en komt stilletjes dichterbij.Ze draait haar kop en doet of ze hem niet ziet…toch nog even kijken.Ze vliegt weg en hij..volgt haar.Love is in the air en ik was getuige van romantiek op hoog niveau

Otters en bevers op het spoor

Klikken op de foto’s om te vergroten en verder gaan met de pijltjes.

Wandeling Otters en bevers op het spoorTerug van weggeweest In 1848 werd de laatste wilde bever in België doodgeschoten. Na een afwezigheid van ruim anderhalve eeuw werden opnieuw bevers uitgezet in Wallonië en Vlaams Brabant en sindsdien rukken ze op naar Vlaanderen. Ook in de regio van Broek de Naeyer, de Biezenweiden en het Broek te Blaasveld is de bever opgedoken en is hij stilaan zijn plaats in het landschap aan het heroveren. Sinds de jaren tachtig van werd ook de mysterieuze otter niet meer waargenomen in onze contreien. Mede dankzij de stijgende kwaliteit van ons zoetwatermilieu en de omliggende natuurgebieden werkt de otter gestaag aan zijn comeback. Een prima aanleiding om hun spoor te volgen en een speels onderzoek te starten naar hun leefwijze, gedrag, voorkomen en leefgebied. Praktisch In deze brochure vind je de suggestielus Otters en bevers op het spoor. Het basistraject omvat een actieve gezinswandeling van 3,8 km met onderweg infopanelen en leuke doe-opdrachten. Dit traject kan worden uitgebreid met twee aansluitende lussen van respectievelijk 2,2 km en 10 km. De routes volgen een stuk van Wandelnetwerk Rivierenland, een netwerk van wandelpaden die elkaar kruisen in genummerde knooppunten. Het vertrek- en eindpunt bevindt zich aan het Sashuis, Sasplein 18, 2830 Klein-Willebroek, waar je een sleutel moet oppikken waarmee je kistjes kan openen om de doe-opdrachten uit te voeren. Bij het einde van de wandeling kan je de sleutel afleveren in de postbus aan het Sashuis en krijg je een beloning in de plaats. Deze infobrochure bevat binnenin een kinderluik met extra vraagjes en info voor bij de doe-opdrachten. Basistraject: 3,8 km over zowel verharde als onverharde wegen over de Rupeldijk en doorheen Broek de Naeyer. (geschatte duurtijd: 2u) Uitbreidingslus 1: +2,3 km doorheen de Biezenweiden (Natuurpunt) Uitbreidingslus 2: +10,8 km langs Biezenweiden, domein Hazewinkel en het Broek te Blaasveld waar je in het Scheyvaertshof de otterbevertentoonstelling kan bezoeken. 2 Otters en bevers op het spoor Knagende vragen, schepre antwoorden
Prettig voor grote en kleine kinderen.Er staan ook 2 grote vogelkijkhutten op het domein